Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R159903

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 34312/V  
OBCHODNÉ MENO: Triple Wellness, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moldavská cesta 32, Názov obce: Košice-Západ, PSČ: 040 11
IČO: 47 523 891
DEŇ ZÁPISU: 19.11.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
2. Prevádzkovanie športových zariadení
3. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
4. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
5. Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
6. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
7. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. Reklamné a marketingové služby
10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
12. Masérske služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Kristína Vencelová, Bydlisko: Názov obce: Vyšná Hutka 127, PSČ: 040 18, Vznik funkcie: 01.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti propojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Viliam Hric, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Vlekom 1387/5, Názov obce: Košice-Sever, PSČ: 040 01, Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR
Obchodné meno: Triple centrum, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moldavská cesta 32, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11, Výška vkladu: 4 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1