Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R159902

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 28933/V  
OBCHODNÉ MENO: SALSA STYLE, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 69, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01
IČO: 46 442 197
DEŇ ZÁPISU: 23.12.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
3. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
4. služby požičovní
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Hildegarda Onderková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrická 69/A, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11, Vznik funkcie: 23.12.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú za spoločnosť samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Hildegarda Onderková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrická 69/A, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1