Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R159901

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 10198/V  
OBCHODNÉ MENO: Gate4X s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haniska 116, Názov obce: Haniska, PSČ: 044 57
IČO: 36 182 567
DEŇ ZÁPISU: 30.01.1998
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. obchodná činnosť s uvedeným tovarom: - hutnícky materiál, výrobky a polotovary zo železa, ocele, železiarsky tovar, spojovací materiál, kovy, drahé kovy a výrobky z nich - obrábacie stroje a nástroje, čerpadlá,  kompresory, hydraulické a pneumatické stroje, zváracie zariadenia, meradlá, meracie prístroje a časti uvedených zariadení - bicykle, motocykle a ich časti, autosúčiastky - energetické zariadenia na výrobu elektriny a tepla s využitím slnečnej, vodnej, veternej a bioenergie - elektrické stroje, prístroje a zariadenia, elektroinštalačný materiál - spotrebná elektrotechnika, výpočtová,  kancelárska a spojovacia technika - stavebný materiál, drevo a drevené výrobky, papier a papierenské výrobky - mazadlá, pevné a tekuté palivá, pohonné hmoty, farby-laky, chemické výrobky - guma, plasty a výrobky z nich, sklo, porcelán, keramika a výrobky z nich - textil, koža, kožušiny a výrobky z nich, knihy, umelecké predmety /mimo starožitností/
2. poradenská činnosť v predmete podnikania /mimo účtovného, ekonomického a organizačného poradenstva/
3. výskum a vývoj v strojárskej oblasti
4. grafické a kresličské práce spojené s vyhotovením výrobnej dokumentácie
5. sprostredkovateľská činnosť
6. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostikovania strojárskych výrobkov a zariadení
7. výroba spoločenských hier, hračiek a detských kočíkov
8. výroba školských a kancelárskych potrieb
9. výroba kefárskeho, konfekčného tovaru a dáždnikov
10. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
11. prípravné práce pre stavby, demolačné a zemné práce
12. inžinierske činnosti v investičnej výstavbe a súvisiace technické poradenstvo
13. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
14. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
15. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
16. maloobchod s použitým tovarom
17. reklamná a propagačná činnosť
18. činnosť kultúrnej agentúry
19. prevádzkovanie čerpacích staníc
20. pranie a žehlenie
21. opravy a údržba odevov, bytového textilu a osobného tovaru
22. oprava športových potrieb
23. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
24. prenájom hnuteľných vecí
25. marketing
26. kancelárske a administratívne služby
27. školiteľská, lektorská a prednášková činnosť v oblasti výpočtovej techniky
28. baliace činnosti
29. prekladateľská a tlmočnícka činnosť
30. aranžérska činnosť
31. poriadanie výstav, prehliadok, veľtrhov
32. organizovanie kurzov, školení a seminárov
33. prevádzkovanie kultúrnych a kultúrno-vzdelávacích zariadení
34. prevádzkovanie zariadení slúžiacich zábave
35. organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
36. organizovanie športových súťaží
37. vizážistické služby
38. impregnácia dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva
39. výroba nealkoholických nápojov, hroznového vína
40. výroba textilného tovaru
41. výroba pletených a háčkovaných výrobkov
42. spracovanie kože a výroba kožených výrobkov
43. píliarska výroba
44. výroba, rozmnožovanie a nahrávanie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov na zmluvnom základe
45. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
46. správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
47. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
48. manipulácia s nákladom a prevádzka neverejného skladu
49. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
50. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
51. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
52. kopírovacie práce
53. spracovanie údajov, služby súvisiace s databázami, správa sietí
54. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických vied a spoločenských vied
55. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
56. finančný leasing
57. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
58. vydavateľská činnosť
59. ozvučovacie práce
60. fotografické služby
61. viazanie a konečná úprava kníh
62. grafické práce a kresličské práce na PC
63. výroba gumových a plastových výrobkov
64. výroba a spracovanie skla textilného tovaru
65. výroba porcelánových a keramických výrobkov
66. výroba stavebných hmôt a stavebných materiálov
67. výroba jednoduchých výrobkov z kovu
68. povrchové úpravy a zváranie kovov
69. výroba strojov a zariadení na všeobecné účely
70. výroba elektrických strojov a prístrojov
71. výroba motorových vozidiel
72. výroba karosérií
73. výroba bicyklov, vozíkov pre invalidov a iných nemotorových dopravných prostriedkov
74. čalúnenie výrobkov
75. výroba športových potrieb
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Anna Knapiková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haniska 116, Názov obce: Haniska, PSČ: 044 57, Vznik funkcie: 29.09.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú a podpisujú menom spoločnosti každý samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Anna Knapiková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haniska 116, Názov obce: Haniska, PSČ: 044 57, Výška vkladu: 6 772,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 772,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 772,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 772,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.12.1997 podľa §§ 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.7.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.   

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1