Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R159899

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 18554/V  
OBCHODNÉ MENO: DAAR s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynárska 13, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01
IČO: 36 663 981
DEŇ ZÁPISU: 12.08.2006
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
4. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
5. leasingová a akvizičná činnosť
6. faktoring
7. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
8. činnosť ekonomického, organizačného a účtovného poradcu
9. spracovanie údajov
10. reklamná činnosť
11. inzertná činnosť
12. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
13. poradenstvo pri vypracúvaní projektov zo štrukturálnych fondov Európskej Únie v rozsahu voľných živností
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Hancin Hentz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 1441/7, Názov obce: Veľká Lomnica, PSČ: 059 52, Vznik funkcie: 12.08.2006
Meno a priezvisko: Ing. Jana Bružeňáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topásová 31, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, Vznik funkcie: 19.06.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne v celom rozsahu.  
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti za spoločnosť podpisuje každý z konateľov spoločnosti samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.  
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: AREMA, spol. s r.o. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bellova 3, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Jana Bružeňáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topásová 31, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, Výška vkladu: 1 107,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 107,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Anna Vanátová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diamantová 3, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11, Výška vkladu: 1 106,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 106,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Hancin, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diamantová 3, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11, Výška vkladu: 1 107,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 107,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1