Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R159898

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 30108/V  
OBCHODNÉ MENO: AGRO - Tremil, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jonáša Záborského 1760, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01
IČO: 46 703 799
DEŇ ZÁPISU: 21.06.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
2. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
3. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
4. údenárska výroba
5. výroba nápojov
6. výroba kŕmnych zmesí
7. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
8. výroba strojov pre hospodárske odvetvia
9. čistenie kanalizačných systémov
10. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
11. prípravné práce k realizácii stavby
12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
13. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
14. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
15. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
16. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
17. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
18. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
19. skladovanie
20. baliace činnosti, manipulácia s tovarom
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Marián Keller, Bydlisko: Názov obce: Slanská Huta 98, PSČ: 044 17, Vznik funkcie: 21.06.2012
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť v jej mene koná konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1