Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R159897

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 16025/V  
OBCHODNÉ MENO: ADOS Helena Horváthová, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 127, Názov obce: Streda nad Bodrogom, PSČ: 076 31
IČO: 36 588 334
DEŇ ZÁPISU: 12.01.2005
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
4. prenájom priemyselného tovaru
5. prenájom motorových vozidiel
6. vykonávanie administratívnych prác v rozsahu voľnej živnosti
7. reklamná a propagačná činnosť
8. čistiace služby v rozsahu voľnej živnosti
9. upratovacie služby
10. prenájom zdravotníckych pomôcok a materiálu
11. kamenosochárske práce
12. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
13. výskum trhu a verejnej mienky
14. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
15. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
16. služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
17. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečných nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
18. predaj na trhoch
19. ambulantný predaj
20. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
21. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
22. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
23. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti s odborným zameraním ošetrovateľstvo
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Pavol Horváth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ternavská 1/2238, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01, Vznik funkcie: 05.09.2012
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za obchodnú spoločnosť koná konateľ spoločnosti. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Pavol Horváth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ternavská 2238/1, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Horváth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 160/394, Názov obce: Streda nad Bodrogom, PSČ: 076 31, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1