Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R159892

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 36453/V  
OBCHODNÉ MENO: AYN s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvonárska 8, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01
IČO: 47 914 815
DEŇ ZÁPISU: 29.10.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. faktoring a forfaiting
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
7. prenájom hnuteľných vecí
8. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Marcel Fandák, LL.M., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 509/28, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, Vznik funkcie: 29.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ sa v mene spoločnosti podpisuje tak, že pripojí svoj vlastnoručný podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Marcel Fandák, LL.M., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 509/28, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1