Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R159863

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 9256/S  
OBCHODNÉ MENO: SKC s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lučenecká 8/437, Názov obce: Veľký Krtíš, PSČ: 990 01
IČO: 36 626 520
DEŇ ZÁPISU: 26.05.2004
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru na účely ďalšieho jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
3. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
4. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
5. prenájom hnuteľných vecí
6. reklamná a propagačná činnosť, prieskum trhu a verejnej mienky
7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
8. prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľných živností
9. organizovanie a uskutočňovanie zábavných, kultúrnych a športových podujatí
10. zemné a demolačné práce v rozsahu voľných živností
11. obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
12. pokládky zámkovej dlažby
13. montáž sadrokartónu
14. maliarske, natieračské a sklenárske práce
15. výroba stavebných prvkov z betónu
16. izolačné práce proti vlhkosti a vibráciám
17. turistické ubytovanie v rozsahu voľných živností
18. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a ich obvyklých príloh ako i bezmäsitých jedál
19. predaj na priamu konzumáciu čapovaného piva, vína, alkoholických a nealkoholických nápojov a doplnkového tovaru
20. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
21. nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
22. faktoring a forfaiting
23. vedenie účtovníctva
24. činnosti uvedené v § 2 písm. b), c), d), e) a § 3 písm.a) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov:
- otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou  ťažbou   nižšou ako 500 000 ton,
- zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov,
- úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním,
- zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie,
- dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom  v lomoch s ročnou ťažbou nižšou   ako 500 000 ton, vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich   dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov.
25. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
26. prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy v celkovom počte motorových vozidiel: 3 (tri) nákladné motorové vozidlá na neobmedzený počet prepravných výkonov
27. uskutočňovanie medzinárodnej prepravy tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Kristína Cimermanová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za Parkom 28/1016, Názov obce: Veľký Krtíš, PSČ: 990 01, Vznik funkcie: 26.05.2004
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne. Konateľ koná navonok za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Kristína Cimermanová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za Parkom 28/1016, Názov obce: Veľký Krtíš, PSČ: 990 01, Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR
Meno a priezvisko:  Slavomír Cimerman, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za Parkom 28/1016, Názov obce: Veľký Krtíš, PSČ: 990 01, Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783776 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783776 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1