Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R159862

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 25261/S  
OBCHODNÉ MENO: NES FORTUNE s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. sv. Trojice 17, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01
IČO: 47 449 594
DEŇ ZÁPISU: 16.10.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. čistiace a upratovacie služby
3. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
4. vedenie účtovníctva
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
6. reklamné a marketingové služby
7. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
9. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
10. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
12. prípravné práce k realizácii stavby
13. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Štefan Marko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ilijská 73/18, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01, Vznik funkcie: 16.10.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia spoločnosti konajú v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Nikola Šavoltová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banský Studenec 218, Názov obce: Banský Studenec, PSČ: 969 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1