Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R159860

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 25803/S  
OBCHODNÉ MENO: LEKÁREŃ SLNEČNICA 06, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 13, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01
IČO: 47 538 911
DEŇ ZÁPISU: 04.12.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
5. Prenájom hnuteľných vecí
6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. Administratívne služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Michal Hasara, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slobody 397/64, Názov obce: Žarnovica, PSČ: 966 81, Vznik funkcie: 04.12.2013
Meno a priezvisko: JUDr. Tomáš Suchý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Štúra 5, Názov obce: Žarnovica, PSČ: 966 81, Vznik funkcie: 04.12.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Michal Hasara, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slobody 397/64, Názov obce: Žarnovica, PSČ: 966 81, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: JUDr. Tomáš Suchý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Štúra 5, Názov obce: Žarnovica, PSČ: 966 81, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1