Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R159859

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 8857/S  
OBCHODNÉ MENO: Georgica, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná ul. 641/36, Názov obce: Fiľakovo, PSČ: 986 01
IČO: 36 622 800
DEŇ ZÁPISU: 14.01.2004
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
4. reklamná a propagačná činnosť
5. organizačné a ekonomické poradenstvo
6. poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
7. prenájom hnuteľných vecí
8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
9. vykonávanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
10. počítačové služby
11. výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
12. mäsiarstvo
13. spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny
14. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
15. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade tiedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Csaba Tóth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 1536/11, Názov obce: Fiľakovo, Vznik funkcie: 14.01.2004
Meno a priezvisko:  Ladislav Tóth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná ul. 641/36, Názov obce: Fiľakovo, PSČ: 986 01, Vznik funkcie: 14.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Csaba Tóth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 1536/11, Názov obce: Fiľakovo, Výška vkladu: 23 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 23 320,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Ladislav Tóth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná ul. 641/36, Názov obce: Fiľakovo, PSČ: 986 01, Výška vkladu: 93 280,000000 EUR, Rozsah splatenia: 93 280,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 116 600,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 116 600,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.11.2003, podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1