Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R159858

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 2275/S  
OBCHODNÉ MENO: Dometic Slovakia s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 8, Názov obce: Fiľakovo, PSČ: 986 01
IČO: 31 617 298
DEŇ ZÁPISU: 26.10.1994
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. nákup a predaj tovaru v rozsahu živností voľných
2. sprostredkovanie obchodu
3. výroba lisovaných, ťahaných a prebíjaných  plechových dielov
4. výroba grilov, sporákov, rúr na pečenie na  plyn a elektrinu
5. výroba elektrických prístrojov a ovládaní
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Berndt Hakan Ekberg, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einars Väg 9, Názov obce: Uddevalla, PSČ: 45198, Štát: Švédske kráľovstvo, Vznik funkcie: 14.02.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ spoločnosti samostatne.
PROKÚRA:  
Meno a priezvisko: Ing. Rostislav Khýr, Ph.D., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Plážou 4489/14, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, Vznik funkcie: 25.10.2013
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ spoločnosti samostatne a prokurista spoločne s konateľom.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Dometic GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): In der Steinwiese 16, Názov obce: Siegen, PSČ: 57074, Štát: Nemecko, Výška vkladu: 1 472 848,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 472 848,000000 EUR
Obchodné meno: Domestic Sweden AB, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hemvärnsgaten 15, Názov obce: Solna, PSČ: 17154, Štát: Švédske kráľovstvo, Výška vkladu: 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 750,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 473 598,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 473 598,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou č. NZ 298/94 zo dňa 28.9.1994 podľa §§ 24, 57, 105 a nasl. zák.  č. 513/91 Zb.
Starý spis: S.r.o. 6248
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom     dňa 11.11.1994 bol schválený Dodatok č. 1  k zakladateľskej listine
Starý spis: S.r.o. 6248
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom     dňa 27.10.1995 bol schválený Dodatok č. 2   k spoločenskej zmluve
Starý spis: S.r.o. 6248
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 5.2.1996 bol schválený Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine.
5. Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.12.1997 bol shválený Dodatok č. 4 k zakladateľskej listine.  
6. Zapisujú sa zmeny v zmysle rozhodnutia zakladateľa zo dňa 17.11.1997.
7. .
Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia zo dňa 04.09.1998 a zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 23.12.1999.
8. Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 5.5.2000 prijalo zmeny spoločenskej zmluvy.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1