Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R159857

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 11232/S  
OBCHODNÉ MENO: COMMER.Co, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 520/22, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01
IČO: 36 645 214
DEŇ ZÁPISU: 25.01.2006
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
2. faktoring a forfaiting
3. administratívne, kancelárske a sekretárske práce
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
6. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
7. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, kancelárskej a výpočtovej techniky
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním okrem základných služieb aj doplnkových služieb
9. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
10. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Gordon Mitchell, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): St. Andrews Drive 61, Názov obce: Bridge of Weir, PSČ: PA11 3HY, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska, Vznik funkcie: 06.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne a podpisuje tak, že za názvom spoločnosti pripojí svoj podpis.
PROKÚRA:  
Meno a priezvisko:  Gabriel Oslanec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osvety 19/19, Názov obce: Nová Baňa, PSČ: 968 01, Vznik funkcie: 29.10.2014
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná v mene spoločnosti samostatne. Prokurista sa za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru "prokurista" a svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Rastislav Kovaľ, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Exnárova 8, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Výška vkladu: 996,000000 EUR, Rozsah splatenia: 996,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Gabriel Oslanec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osvety 19/19, Názov obce: Nová Baňa, PSČ: 968 01, Výška vkladu: 5 643,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 643,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1