Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R159856

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 10894/S  
OBCHODNÉ MENO: BUKMA, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kladivíkovo 457, Názov obce: Čebovce, PSČ: 991 25
IČO: 36 642 126
DEŇ ZÁPISU: 15.10.2005
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. píliarska výroba
2. ťažba dreva, približovanie dreva a manipulácia s drevom
3. maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
4. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
5. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
6. reklamná a propagačná činnosť
7. zemné a demolačné práce v rozsahu voľných živností
8. turistické ubytovanie v rozsahu voľných živností
9. predaj na priamu konzumáciu čapovaného piva, vína, alkoholických a nealkoholických nápojov a doplnkového tovaru
10. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a ich obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
11. poskytovanie služieb pri pestovateľských prácach
12. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
13. poskytovanie služieb v rybárstve
14. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
15. prenájom hnuteľných vecí
16. donášková služba
17. hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
18. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
19. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
20. nákladná cestná doprava vozidlami s celkovej hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla
21. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
22. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
23. výroba hračiek a hier
24. výroba bižutérie
25. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
26. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
27. pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami
28. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Marek Bukoven, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kladivíkovo 457, Názov obce: Čebovce, PSČ: 991 25, Vznik funkcie: 15.10.2005
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Marek Bukoven, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kladivíkovo 457, Názov obce: Čebovce, PSČ: 991 25, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1