Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R159855

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 25051/S  
OBCHODNÉ MENO: BSS INGINIERING s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Burkovaná 331/16, Názov obce: Heľpa, PSČ: 976 68
IČO: 47 441 127
DEŇ ZÁPISU: 28.09.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi  (maloobchod)  alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
6. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
7. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
8. Prípravné práce k realizácii stavby
9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Mário Šimo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklárska 504/17, Názov obce: Poltár, PSČ: 987 01, Vznik funkcie: 24.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť bude zastupovať a za ňu podpisovať konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ľuboš Klimko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Burkovaná 331/16, Názov obce: Heľpa, PSČ: 976 68, Výška vkladu: 1 668,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 668,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Lenka Repková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 17/14, Názov obce: Heľpa, PSČ: 976 68, Výška vkladu: 1 666,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 666,000000 EUR
Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Veróny, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): I. Krasku 8, Názov obce: Krupina, PSČ: 963 01, Výška vkladu: 1 666,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 666,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1