Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Banská Bystrica - Nové zápisy
R159848

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 27382/S  
OBCHODNÉ MENO: SENDA s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kynceľová 4316/10, Názov obce: Kynceľová, PSČ: 974 01
IČO: 47 946 555
DEŇ ZÁPISU: 29.10.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Počítačové služby
2. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
6. Reklamné a marketingové služby
7. Prenájom hnuteľných vecí
8. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
9. Prieskum trhu a verejnej mienky
10. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
11. Fotografické služby
12. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
13. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
14. Administratívne služby
15. Vydavateľská činnosť
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Bronislav Kubáni, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládežnícka 1470/45, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04, Vznik funkcie: 29.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje  konateľ samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Bronislav Kubáni, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládežnícka 1470/45, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1