Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Banská Bystrica - Nové zápisy
R159847

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 27380/S  
OBCHODNÉ MENO: PELC-puškárstvo, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 260/35, Názov obce: Poniky, PSČ: 976 33
IČO: 47 929 049
DEŇ ZÁPISU: 29.10.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Vývoj a výroba zbraní alebo streliva
2. Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní
3. Úschova zbraní a streliva
4. Preprava zbraní a streliva
5. Zámočníctvo
6. Kovoobrábanie
7. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
12. Prenájom hnuteľných vecí
13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ján Pelc, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 260/35, Názov obce: Poniky, PSČ: 976 33, Vznik funkcie: 29.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne, tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením funkcie konateľ,
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ján Pelc, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 260/35, Názov obce: Poniky, PSČ: 976 33, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1