Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Banská Bystrica - Nové zápisy
R159846

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 27379/S  
OBCHODNÉ MENO: ewiGO s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pánska 18, Názov obce: Králiky, PSČ: 976 34
IČO: 47 947 624
DEŇ ZÁPISU: 29.10.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Prenájom hnuteľných vecí
5. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
6. Prevádzkovanie autoumyvárne
7. Administratívne služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ondrej Ursíny, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pánska 18, Názov obce: Králiky, PSČ: 976 34, Vznik funkcie: 29.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ondrej Ursíny, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pánska 18, Názov obce: Králiky, PSČ: 976 34, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1