Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159738

ODDIEL: Sr
VLOŽKA ČÍSLO: 1466/B  
OBCHODNÉ MENO: OLIVEL k. s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 29/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01
IČO: 47 883 961
DEŇ ZÁPISU: 06.09.2014
PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
2. Reklamné a marketingové služby
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KOMPLEMENTÁR
Meno a priezvisko:  Wiesław Żyznowski, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konarskiego 24/20, Názov obce: Kraków, PSČ: 30-049, Štát: Poľská republika, Vznik funkcie: 06.09.2014
Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: V mene spoločnosti koná komplementár samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje komplementár tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí komplementár svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI:  
Komplementári:  
Meno a priezvisko:  Wiesław Żyznowski, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konarskiego 24/20, Názov obce: Kraków, PSČ: 30-049, Štát: Poľská republika
Komanditisti:  
Obchodné meno: Investment Management Services s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 29/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Výška vkladu: 250,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 250,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 250,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 250,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločenská zmluva komanditnej spoločnosti zo dňa 13.08.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1