Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159737

ODDIEL: Sr
VLOŽKA ČÍSLO: 1438/B  
OBCHODNÉ MENO: Lekáreň Tesco Piešťany, k.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenné nám. 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 815 61
IČO: 47 826 711
DEŇ ZÁPISU: 27.06.2014
PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
5. skladovanie,
6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
7. Prieskum trhu a verejnej mienky,
8. Reklamné a marketingové služby,
9. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni s individuálnou prípravou liekov,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KOMPLEMENTÁRI
Obchodné meno: Lekáreň Tesco Senec, k.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenné nám. 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 815 61, IČO: 47 806 729, Vznik funkcie: 27.06.2014, Zastupca: Obchodné meno: Lekáreň Tesco Petržalka, k.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenné nám. 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 815 61, IČO: 47 768 185, Zastupca: Obchodné meno: Lekáreň Tesco Dunajská Streda, k.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenné nám. 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 815 61, IČO: 47 475 692, Zastupca: Obchodné meno: Lekáreň Tesco Prešov Vukov, k.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenné nám. 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 815 61, IČO: 47 379 201, Zastupca: Obchodné meno: TESCO STORES SR, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenné nám. 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 815 61, IČO: 31 321 828, Zastupca: člen, Meno a priezvisko:  Andrea Kožuchová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Lázku 433/12, Názov obce: Rohožník, PSČ: 906 38, člen, Meno a priezvisko:  Miroslav Kepák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova 2928/17, Názov obce: Nitra-Staré mesto, PSČ: 949 01, predseda predstavenstva, Meno a priezvisko:  Martin Dlouhý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Juarézová 1072/10, Názov obce: Bubeneč, Praha 6, PSČ: 160 00, Štát: Česká republika, člen, Meno a priezvisko:  Keith Laslie Cowell, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Copse Cottage, Tripp Hill , Názov obce: Fittleworth, Pullborough, PSČ: RH20 1ER, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska, Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 7527/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, člen, Meno a priezvisko:  Alexander David Jablonowski, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sylvandale 15, Názov obce: Welwyn Garden City, Herts, PSČ: AL 7 2HP, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska, člen, Meno a priezvisko:  Branislav Vančo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na varte 13200/2A, Názov obce: Bratislava - Nové Mesto, PSČ: 832 91
Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: V mene spoločnosti koná komplementár samostatne. Za komplementára konajú minimálne dvaja členovia predstavenstva spoločnosti, ktorá je komplementárom v spoločnosti Lekáreň Tesco Prešov Vukov, k.s., ktorá je komplementárom v spoločnosti Lekáreň Tesco Dunajská Streda, k.s., ktorá je komplementárom spoločnosti Lekáreň Tesco Petržalka, k.s., ktorá je komplementárom jeho komplementára - TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828.
SPOLOČNÍCI:  
Komplementári:  
Obchodné meno: Lekáreň Tesco Senec, k.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenné nám. 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 815 61
Komanditisti:  
Obchodné meno: Lekáreň Tesco Trenčín, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenná námestie 1/A, Názov obce: Bratislava - Staré mesto, PSČ: 815 61, Výška vkladu: 250,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 250,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 250,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 250,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 12.06.2014 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1