Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159736

ODDIEL: Sr
VLOŽKA ČÍSLO: 1318/B  
OBCHODNÉ MENO: AVAREX k. s. v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 5/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01
IČO: 47 375 477
DEŇ ZÁPISU: 31.08.2013
PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
2. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
3. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
6. Prípravné práce k realizácii stavby
7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
10. Sťahovacie služby
11. Kuriérske služby
12. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
13. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
14. Počítačové služby
15. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
16. Vydavateľská činnosť
17. Prenájom hnuteľných vecí
18. Administratívne služby
19. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
20. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
21. Vedenie účtovníctva
22. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
23. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
24. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
25. Čistiace a upratovacie služby
26. Reklamné a marketingové služby
27. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
28. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
29. Fotografické služby
30. Donášková služba
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KOMPLEMENTÁR
Obchodné meno: Liquid Prime, LLC, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1942 Broadway Street STE 314C, Názov obce: Boulder, Colorado, PSČ: 80302, Štát: Spojené štáty americké, Vznik funkcie: 02.05.2014, Zastupca: Meno a priezvisko: JUDr. Matúš Návrat, PhD., LL.M., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 5/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 02.05.2014
Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: Každý komplementár je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI:  
Komplementári:  
Obchodné meno: Liquid Prime, LLC, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1942 Broadway Street STE 314C, Názov obce: Boulder, Colorado, PSČ: 80302, Štát: Spojené štáty americké
Komanditisti:  
Obchodné meno: Mendocino Tech LLC, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1942 Broadway Street STE 314C, Názov obce: Boulder, Colorado, PSČ: 80302, Štát: Spojené štáty americké, Výška vkladu: 250,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 250,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 250,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 250,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 16.10.2014
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 16.10.2014.
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko: JUDr. Matúš Návrat, PhD., LL.M., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 5/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 16.10.2014
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
V mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor samostatne.
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.07.2013 v súlade s ust. §§ 57, 93 - 104 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 02.05.2014. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 03.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1