Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159735

ODDIEL: Sr
VLOŽKA ČÍSLO: 1090/B  
OBCHODNÉ MENO: Arcoro Network Solution k. s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrobákova 9, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 02
IČO: 46 422 064
DEŇ ZÁPISU: 03.11.2011
PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. počítačové služby,
3. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
4. reklamné a marketingové služby,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KOMPLEMENTÁR
Obchodné meno: Arcoro s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čierny chodník 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07, IČO: 46 400 427, Vznik funkcie: 03.11.2011, Zastupca: Meno a priezvisko: Dr. Markus Löschnigg, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oeverseegasse 24, Názov obce: Graz, PSČ: A-8020, Štát: Rakúska republika, Meno a priezvisko: Ing. Gerhard Trittenwein, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gartenstadtstraße 91a, Názov obce: Graz, PSČ: A-8010, Štát: Rakúska republika
Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje komplementár samostatne.
SPOLOČNÍCI:  
Komplementári:  
Obchodné meno: Arcoro s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čierny chodník 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07
Komanditisti:  
Meno a priezvisko:  Karol Závodný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrobáková 9, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 02, Výška vkladu: 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 500,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 500,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.10.2011 podľa §§ 56-75a, §§ 93-104 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti zo dňa 25.09.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1