Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159734

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 61164/B  
OBCHODNÉ MENO: ŽILINSKÁ DIAĽNICA s. r. o. v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mokráň záhon 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04
IČO: 45 262 985
DEŇ ZÁPISU: 30.10.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
2. údržba pozemných komunikácií,
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
7. prenájom nehnuteľností spojený len s poskytovaním základných služieb,
8. reklamné a marketingové služby a prenájom reklamných plôch,
9. osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek,
10. čistiace a upratovacie služby,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Manuel Angel Villace Carballo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): C. Almeda Crucero street 7, Názov obce: Ourense, Štát: Španielsko, Vznik funkcie: 30.10.2009
Meno a priezvisko: Dr. Joachim von Lukowicz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hindemithweg 44, Názov obce: Recklinghausen, PSČ: 45657, Štát: Nemecko, Vznik funkcie: 30.10.2009
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú aspoň dvaja konatelia spoločne alebo prokurista spoločne s konateľom.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: HOCHTIEF PPP Solutions GmbH , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alfredstrasse 236, Názov obce: Essen, PSČ: 45133, Štát: Nemecko, Výška vkladu: 5 010,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 010,000000 EUR
Obchodné meno: FCC CONSTRUCCIÓN S.A. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Balmes 36, Názov obce: Barcelona, PSČ: 08007, Štát: Španielsko, Výška vkladu: 4 008,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 008,000000 EUR
Obchodné meno: ALPINE Bau GmbH , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alte Bundesstrasse 10, Názov obce: Wals bei Salzburg, PSČ: A-5071, Štát: Rakúska republika, Výška vkladu: 1 002,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 002,000000 EUR
Obchodné meno: Western Carpathians Motorway Investors Company GmbH , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oberlaaer Strasse 276, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1239, Štát: Rakúska republika, Výška vkladu: 9 980,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 980,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 26.09.2014
LIKVIDÁTOR  
Obchodné meno: SCHWARZ advokáti s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podbrezovská 40, Názov obce: Bratislava-Rača, PSČ: 831 06, IČO: 36 858 285, Vznik funkcie: 26.09.2014, Zastupca: Meno a priezvisko: Ing. JUDr. Andrej Schwarz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podbrezovská 40, Názov obce: Bratislava-Rača, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 26.09.2014
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
samostatne
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 26.09.2014
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.10.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.  
2. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 26.09.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1