Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159733

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 99304/B  
OBCHODNÉ MENO: Zuckermandel byty, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02
IČO: 47 810 955
DEŇ ZÁPISU: 17.06.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja  konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
6. reklamné a marketingové služby,
7. prieskum trhu a verejnej mienky,
8. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
9. vydavateľská činnosť,
10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
11. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb,
12. prenájom hnuteľných vecí,
13. finančný leasing,
14. faktoring a forfaiting,
15. administratívne služby,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Jaroslava Jakubčová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Estónska 5203/32, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 17.06.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: LACEASUB INVESTMENTS LIMITED, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1 st floor, Flat/Office 102 59-61, Názov obce: Nikózia, PSČ: P.C. 2012, Štát: Cyperská republika, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR, Záložné právo: Záložné právo zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodného podielu zo dňa 24.10.2014 v prospech záložného veriteľa Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 501/B.
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 23.05.2014 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1