Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159730

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 52698/B  
OBCHODNÉ MENO: WTN Development, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mraziarenská 6 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08
IČO: 44 194 617
DEŇ ZÁPISU: 04.06.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. reklamné a marketingové služby,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
5. inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Peter Ondrášik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mraziarenská 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 02.10.2014
Meno a priezvisko: Bc. Branislav Welter, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Royova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 02.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ak má spoločnosť len jedného konateľa, koná konateľ samostatne; ak je konateľov viac, konajú spoločne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Bc. Branislav Welter, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Royova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Peter Ondrášik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mraziarenská 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 14.05.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2010
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1