Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159729

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 24083/B  
OBCHODNÉ MENO: WINKLER & ESTATE, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03
IČO: 35 811 935
DEŇ ZÁPISU: 16.05.2001
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
4. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom,
5. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
6. poradenská činnosť v oblasti nehnuteľností,
7. obchodné poradenstvo,
8. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
9. reklamná a propagačná činnosť,
10. činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov,
11. vedenie účtovníctva,
12. automatizované spracovanie dát,
13. prieskum trhu,
14. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
15. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
16. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností ( realitná činnosť ),
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: MVDr. Roman Polakovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 768/4, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01, Vznik funkcie: 12.12.2002
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MVDr. Roman Polakovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 768/4, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01, Výška vkladu: 10 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 10 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 327/01, Nz 311/01 zo dňa 3.5.2001 podľa § 57, § 105-153 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.12.2002 o prevode obchodného podielu. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene obchodného mena z pôvodného Real Estate Company, s.r.o. na WINKLER & ESTATE, s.r.o., zmena sídla, rozšírenie predmetu činnosti, zmena konateľov, úplné znenie zakladateľskej listiny osvedčené v notárskej zápisnice Nz 995/02 spísanej dňa 12.12.2002 notárskym kandidátom Mgr. Lešovským notára JUDr. Vlhu. Funkcia konateľa JUDr. M. Banasa sa končí dňom 12.12.2002.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.10.2007. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2007. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.10.2007.
4. Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zrhomaždenia zo dňa 29.12.2010 a 03.01.2011.
5.  Per rollam zo dňa 23.09.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1