Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159727

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 57946/B  
OBCHODNÉ MENO: Venturo Trading, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Príkopova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03
IČO: 44 728 239
DEŇ ZÁPISU: 17.04.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
5. prenájom hnuteľných vecí,
6. počítačové služby,
7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
8. administratívne služby,
9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
10. vedenie účtovníctva,
11. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
12. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
13. priekum trhu a verejnej mienky,
14. reklamné a marketingové služby,
15. čistiace a upratovacie služby,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Adrián Báto, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 4, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91, Vznik funkcie: 17.04.2009
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ. Ak je konateľov viac je oprávnený spoločnosť zastupovať a v jej mene podpisovať každý z konateľov samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Adrián Báto, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 4, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.03.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo da 12.11.2009.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.10.2014. Zmena obchodného mena spoločnosti zo ZABA, s. r. o. na Venturo Trading, s. r. o.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1