Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159724

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 78906/B  
OBCHODNÉ MENO: TMK-TECH s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlinisko 883, Názov obce: Veľké Leváre, PSČ: 908 73
IČO: 46 522 913
DEŇ ZÁPISU: 03.02.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
2. prípravné práce k realizácii stavby,
3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
4. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
6. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
8. reklamné a marketingové služby,
9. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
10. počítačové služby,
11. vydavateľská činnosť,
12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
13. vedenie účtovníctva,
14. administratívne služby,
15. faktoring a forfaiting,
16. prenájom hnuteľných vecí,
17. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
18. čistiace a upratovacie služby,
19. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
20. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
21. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
22. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Peter Tomek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlinisko 883, Názov obce: Veľké Leváre, PSČ: 908 73, Vznik funkcie: 26.08.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Peter Tomek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlinisko 883, Názov obce: Veľké Leváre, PSČ: 908 73, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.01.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.


2. Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 25.08.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1