Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159723

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 70224/B  
OBCHODNÉ MENO: TFA s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šustekova 49, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 04
IČO: 45 988 013
DEŇ ZÁPISU: 26.01.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. reklamné a marketingové služby,
5. prieskum trhu a verejnej mienky,
6. prenájom hnuteľných vecí,
7. cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie,
8. medzinárodná nákladná cestná doprava s počtom motorových vozidiel 2 (dve),
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Andrea Torbol, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prečín 371, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 018 15, Vznik funkcie: 07.04.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Andrea Torbol, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prečín 371, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 018 15, Výška vkladu: 50 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 50 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 50 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 50 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.12.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.04.2011. Zmena obchodného mena z pôvodného InterTransports Slovakia  s. r. o. na nové TFA s. r. o.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.07.2011.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.01.2013.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1