Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159721

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 17156/B  
OBCHODNÉ MENO: Symsite Research spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 63, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91
IČO: 35 745 479
DEŇ ZÁPISU: 23.04.1998
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
2. vydávanie periodickej  a neperiodickej tlače,
3. prieskum trhu,
4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,
6. organizovanie odborných konferencií, seminárov a prednášok,
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
8. vedenie účtovníctva,
9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Dohnal, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 63, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91, Vznik funkcie: 23.04.1998
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti tak, že k jej obchodnému menu pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Dohnal, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 63, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91, Výška vkladu: 70 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 70 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 70 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 70 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.1.1998 a dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.4.1998  v súlade s §§ 57, 105-153 zákona číslo 513/91 Zb. v znení zákona číslo 11/98 Zb. Stary spis: S.r.o.  24191  
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.5.1999 o zmene sídla spoločnosti.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2000. Dodatok k spoločenskej  zmluve zo dňa  27.3.2001.
Zmena obchodného mena , pôvodne Symsite, spol.s.r.o.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.9.2004.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.09.2007.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.10.2010.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1