Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159719

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 53237/B  
OBCHODNÉ MENO: Space Time s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 22, Názov obce: Bratislava - Staré mesto, PSČ: 811 08
IČO: 44 242 794
DEŇ ZÁPISU: 02.07.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. služby verejných nosičov a poslov,
2. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie,
3. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
4. sťahovacie služby,
5. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla,
6. kuriérske služby,
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
9. prenájom hnuteľných vecí,
10. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
11. Reklamné a marketingové služby
12. Administratívne služby
13. Čistiace a upratovacie služby
14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
15. Vedenie účtovníctva
16. Počítačové služby
17. Služby súvisiace s produkciou filmou alebo videozáznamov
18. Prieskum trhu a verejnej mienky
19. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
20. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Antonín Nagy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holíčska 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05, Vznik funkcie: 27.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tým spôsobom, že konateľ pripojí svoje meno a vlastnoručný podpis k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Antonín Nagy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holíčska 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05, Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice N 59/2008, Nz 24655/2008 dňa 10.06.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.07.2014.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1