Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159718

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 3924/B  
OBCHODNÉ MENO: SORETA spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konečná 8, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28
IČO: 31 337 481
DEŇ ZÁPISU: 10.12.1992
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj, s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou,
2. sprostredkovanie obchodu, obchodné zastupovanie a zariaďoavnie obchodných záležitostí iných podnikateľských subjektov,
3. obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností,
4. flexotlač a tamponová tlač,
5. návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu a rôznych nosičov reklamy-reklamná a propagačná činnosť,
6. výroba obalov,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Ján Šeminský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vígľašská Huta 126, Názov obce: Vígľašská Huta-Kalinka, PSČ: 962 25
Meno a priezvisko:  Stanislava Šeminská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konečná 8, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28, Vznik funkcie: 05.09.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ján Šeminský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vígľašská Huta 126, Názov obce: Vígľašská Huta-Kalinka, PSČ: 962 25, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Stanislava Šeminská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konečná 8, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou podpísanou dňa 10.11.1992 v súlade s ustanovením § 57 ods.1 Zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o.   8036
2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.11.1994. Stary spis: S.r.o.   8036  
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.12.1997. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.4.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.5.1998 v súlade s ustanoveniami Zák. č. 11/1998 Z.z.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.6.2000
Notárska zápisnica zo dňa 22.6.2000 pod č. N 257/00, Nz 250/00
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.09.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1