Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159716

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 62692/B  
OBCHODNÉ MENO: Slovak Sun Power, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivánska cesta 30/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04
IČO: 45 355 002
DEŇ ZÁPISU: 28.01.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
5. reklamné a marketingové služby,
6. prieskum trhu a verejnej mienky,
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
9. prenájom hnuteľných vecí,
10. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
12. počítačové služby,
13. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
14. vydavateľská činnosť,
15. finančný lízing,
16. faktoring a forfaiting,
17. vedenie účtovníctva,
18. nákup a predaj zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Patrik Prekop, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorazdova 1317/13, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 04, Vznik funkcie: 08.06.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Golden Sun Power AG, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bahnhofstrasse 21, Názov obce: Zug, PSČ: 6300, Štát: Švajčiarsko, Výška vkladu: 95 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 95 000,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Patrik Prekop, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorazdova 1317/13, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 04, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.12.2009 podľa ust. § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.06.2010.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.01.2012 - zmena sídla.
4. Rozhodnutie per rollam zo dňa 09.08. 2012.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1