Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159715

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 55293/B  
OBCHODNÉ MENO: Slovak Profits s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smrečianska 43, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 05
IČO: 44 473 435
DEŇ ZÁPISU: 06.11.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. reklamné a marketingové služby,
2. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
6. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
7. reklamné a marketingové služby,
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
9. administratívne služby,
10. prevádzkovanie výdajne stravy,
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
13. čistiace a upratovacie služby,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Natália Obradovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudroňova 1719/87, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 18.12.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k menu a priezvisku a funkcii konateľa pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Suvretta a. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bartoškova 5, Názov obce: Bratislava-Nové Mesto, PSČ: 831 04, Výška vkladu: 6 700,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 700,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 700,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 700,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 17.10.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.10.2009.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.11.2012.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2013.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2014. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1