Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159714

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 46569/B  
OBCHODNÉ MENO: SFO Slovakia s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 8 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02
IČO: 36 794 198
DEŇ ZÁPISU: 21.06.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná a propagačná činnosť,
5. poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Christian Klaus Carl Bier, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hindenburgstr. 88, Názov obce: Erlangen, PSČ: 910 54, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 20.12.2012
Meno a priezvisko:  Annamaria Romeo-Catanzaro, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárnická 28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 20.12.2012
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia spoločnosti konajú menom spoločnosti každý samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno, priezvisko, funkciu a podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Eisert Holding GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hauptstr. 1, Názov obce: Erlangen, PSČ: 91054, Štát: Nemecká spolková republika, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.6.2007 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2007.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2012.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.09.2013.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1