Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159712

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 80080/B  
OBCHODNÉ MENO: Rozmin s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 8/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08
IČO: 36 174 033
DEŇ ZÁPISU: 30.05.1997
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Vojtech Agyagos, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vencova 69, Názov obce: Košice
Meno a priezvisko:  Heinrich Kiel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rosenstr. 3, Názov obce: Meerbusch, PSČ: 40667, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 05.08.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: BELMONT RESOURCES INC., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Howe Street 600-625, Názov obce: Vancouver, B.c., PSČ: V6C 2T6, Štát: Kanada, Výška vkladu: 7 569,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 569,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Heinz Schernikau, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): An der Wuhlheide 234E, Názov obce: Berlín, PSČ: D-12459, Štát: Spolková republika Nemecko, Výška vkladu: 1 328,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 13 279,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 13 279,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VYHLÁSENIE KONKURZU
Dátum vyhlásenia konkurzu: 17.06.2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 26.05.2014, č. k. 6K/9/2014-133, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.06.2014, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Rozmin s. r. o. , so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava.
SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY
Meno a priezvisko: JUDr. Michal Mišík, Značka: S1358Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 4B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09, Vznik funkcie: 17.06.2014
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.5.1997 podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.  
Zahraničný kapitál: 24 % Rakúsko  
                              32 % Nemecko
2. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 26.5.1997.
3. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 14.8.2000.
Zahraničný kapitál: 57% Kanada
4. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.6.2002.
Zahraničný kapitál: 43% Rakúska republika
5. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 05.08.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1