Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159711

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 93075/B  
OBCHODNÉ MENO: Rokefeler & Company s.r.o. skratka názvu: R&Co. s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 7, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 03
IČO: 47 480 424
DEŇ ZÁPISU: 12.10.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. Verejné obstarávanie
4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
5. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
6. Prenájom hnuteľných vecí
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
10. Administratívne služby
11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
12. Počítačové služby
13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
14. Vedenie účtovníctva
15. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských  a zábavných zariadení
16. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
17. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
18. Vydavateľská činnosť
19. Fotografické služby
20. Reklamné a marketingové služby
21. Prieskum trhu a verejnej mienky
22. Prípravné práce k realizácii stavby
23. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
24. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
25. Čistiace a upratovacie služby
26. Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Veronika Osvaldová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 1062/13, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 12.10.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k svojmu menu pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: JUDr. Vladimír Šebo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černicová 13, Názov obce: Bratislava-Nové Mesto, PSČ: 831 01, Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Veronika Osvaldová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 1062/13, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 01, Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.09.2013 v súlade s ust. §§ 57, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2014

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1