Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159710

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 34076/B  
OBCHODNÉ MENO: ROJKO, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lamačská cesta 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05
IČO: 34 132 678
DEŇ ZÁPISU: 05.01.1996
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. činnosť organizačných a ekonomických  poradcov
2. riadenie obchodných spoločností, ich  prevádzkovej ekonomiky, finančného  managmentu,
3. podnikateľské poradenstvo,
4. maloobchod v rozsahu voľnej živnosti,
5. veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v  rozsahu voľnej živnosti,
6. činnosti v oblasti nehnuteľností,
7. prenájom strojov, prístrojov, zariadení,  hnuteľných a nehnuteľných vecí bez  obsluhujúceho porsonálu,
8. leasing spojený s financovaním,
9. výskum trhu a verejnej mienky.
10. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Katarína Barinková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panská 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01, Vznik funkcie: 12.11.2009
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti samostatne koná konateľ.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Gruenberg Investment B.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Weteringschans 26, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1017 SG, Štát: Holandské kráľovstvo, Výška vkladu: 33 194,000000 EUR, Rozsah splatenia: 33 194,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 194,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 194,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou  zo dňa 21.11.1995 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105  až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v  znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 5251  
2. Dodatok č. 1 zo dňa 11.10.1996 k spoločenskej  zmluve. Stary spis: S.r.o. 5251  
3. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 6.7.1998  schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
4. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 15.01.1999.
Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve zo dńa 15.01.1999.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.12.2002 schválilo úplné znenie spoločenskej zmluvy v znení dodatkov a o zosúladení s novelou Obchodného zákonníka.  
6. Valné zhromaždenie dňa 10.11.2003 schválilo prevod obchodných podielov (zmluvy o prevode obchodných podielov).
Valné zhromaždenie dňa 19.11.2003 odvolalo a menovalo konateľa a schválilo zmeny spoločenskej zmluvy v úplnom znení.  
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2003, na ktorom bol schválený prevod obchodných podielov.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.02.2009.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.11.2009.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1