Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159709

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 30015/B  
OBCHODNÉ MENO: REVAZ s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04
IČO: 35 869 275
DEŇ ZÁPISU: 11.11.2003
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. usporadúvanie vzdelávacích podujatí, konferencií, veľtrhov, seminárov a školení,
5. usporadúvanie verejných kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
6. reklamná a propagačná činnosť,
7. sadzba a grafický design pomocou výpočtovej techniky na základe predlohy,
8. rozmnožovanie nahratých nosičov so súhlasom autora,
9. vydávanie CD nosičov, audiovizuálnych nosičov v rozsahu voľnej živnosti,
10. prenájom výpočtovej techniky a kancelárskej techniky,
11. prenájom strojov a prístrojov,
12. prenájom motorových vozidiel,
13. prieskum trhu,
14. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ferenc Varga, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banko utca 236666, Názov obce: Budapest 22, PSČ: 1224, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 28.09.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ferenc Varga, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banko utca 236666, Názov obce: Budapest 22, PSČ: 1224, Štát: Maďarsko, Výška vkladu: 13 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 13 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 13 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 13 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 169/2003, Nz 89480/2003 zo dňa 8.10.2003 v zmysle § § 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.  
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.03.2009.  
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.07.2012.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2013.
5. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 17.03.2014.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.09.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1