Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159707

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 67344/B  
OBCHODNÉ MENO: REAL ESTATE FIRM s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cukrová 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08
IČO: 45 721 921
DEŇ ZÁPISU: 07.09.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. správa bytového/nebytového fondu a obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu,
2. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
3. finančný leasing,
4. faktoring a forfaiting,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: JUDr. Robert Orawetz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hanulova 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 07.09.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: RFG Invest, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámočnícka 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, Výška vkladu: 2 986 449,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 986 449,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 986 449,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 986 449,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.08.2010 v zmysle ust. §§ 57 ods. 3, 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.10.2013.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1