Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159705

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 47828/B  
OBCHODNÉ MENO: Pretium, s. r. o. v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poloreckého 9, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 04
IČO: 36 830 771
DEŇ ZÁPISU: 11.09.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
6. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti,
7. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
8. prieskum trhu,
9. systémová údržba softwaru,
10. činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy,
11. zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia,
12. registrácia internetových domém, ich správa a prevádzkovanie,
13. administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triediením, spracovaním a zoraďovaním informácií,
14. automatizované spracovanie údajov,
15. poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
16. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
17. počítačová grafika,
18. fotografické služby,
19. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
20. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
21. poradenská činnosť v oblasti projektov a štrukturálnych nástrojov Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti,
22. sprostredkovanie grantových projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti,
23. čistiace a upratovacie práce,
24. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5t,
25. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s vynimkou vozidiel taxislužby,
26. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov, školení, kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti,
27. organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti,
28. viazanie a konečná úprava kníh,
29. aranžérske práce,
30. výstavnícka činnosť,
31. prenájom osobných motorových vozidiel,
32. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
33. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
34. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti,
35. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť ),
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Slovák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poloreckého 9, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 04, Vznik funkcie: 30.11.2012
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Slovák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poloreckého 9, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 04, Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 01.10.2014
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Slovák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Polorockého 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04, Vznik funkcie: 01.10.2014
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
V súlade s §70 ods. 3 a 72 sloenského Obchodného zákonníka je likvidátor oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 01.10.2014
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.08.2007.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.11.2012.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1