Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159704

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 21811/B  
OBCHODNÉ MENO: PLANTAGO, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02
IČO: 35 789 131
DEŇ ZÁPISU: 30.05.2000
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. záhradnícke služby,
2. vydavateľská činnosť v rozsahu voľných živností,
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľej živnosti,
5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. reklamná a propagačná činnosť,
7. rastlinná výroba,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Milan Beutelhauser, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová ulica 8, Názov obce: Nová Dedinka, PSČ: 900 29, Vznik funkcie: 30.05.2000
Meno a priezvisko: Ing. Martin Mikulaj, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 30.05.2000
Meno a priezvisko:  Branislav Genčík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lubinská 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 17.11.2003
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Milan Beutelhauser, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová ulica 8, Názov obce: Nová Dedinka, PSČ: 900 29, Výška vkladu: 16 992,000000 EUR, Rozsah splatenia: 16 992,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Martin Mikulaj, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Výška vkladu: 20 304,000000 EUR, Rozsah splatenia: 20 304,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Branislav Genčík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lubinská 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, Výška vkladu: 20 304,000000 EUR, Rozsah splatenia: 20 304,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 57 600,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 57 600,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 23.2.2000 v zmysle § 56-75 a §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.  
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.12.2002.
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.12.2002.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.10.2003.  
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve ktorý je zároveň úplným znením spoločenskej zmluve zo dňa 09.10.2003.
4. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.11.2003.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.11.2003.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.1.2006. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.2.2006.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1