Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159703

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 87979/B  
OBCHODNÉ MENO: PEZINSKÉ KÚPALISKO, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 47, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01
IČO: 47 061 472
DEŇ ZÁPISU: 14.03.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Pohostinská činnosť
2. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
6. Prenájom hnuteľných vecí
7. Administratívne služby
8. Reklamné a marketingové služby
9. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
10. Faktoring a forfaiting
11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Boris Červenka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Harmónia 3652, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01, Vznik funkcie: 14.03.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje vo všetkých veciach každý konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Boris Červenka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Harmónia 3652, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01, Výška vkladu: 7 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.02.2013 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 02.05.2013.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.06.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1