Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159702

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 86400/B  
OBCHODNÉ MENO: PEPPERS s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ambrova 16, Názov obce: Bratislava-Nové Mesto, PSČ: 831 01
IČO: 46 964 207
DEŇ ZÁPISU: 05.01.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. reklamné a marketingové služby
6. prieskum trhu a verejnej mienky
7. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
10. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
11. vydavateľská činnosť
12. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
13. faktoring a forfaiting
14. prenájom hnuteľných vecí
15. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
16. vedenie účtovníctva
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Juraj Michalko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ambrova 16, Názov obce: Bratislava-Nové Mesto, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 05.01.2013
Meno a priezvisko: Ing. Peter Gereg, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Fullu 7, Názov obce: Bratislava-Karlova Ves, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 05.01.2013
Meno a priezvisko:  Tomáš Stolárik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pankúchova 5, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 04, Vznik funkcie: 05.01.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti a podpisovať za spoločnosť samostatne. Ak je menovaných viac konateľov, v mene spoločnosti je oprávnený konať a za spoločnosť podpisovať každý z konateľov samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Juraj Michalko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ambrova 16, Názov obce: Bratislava-Nové Mesto, PSČ: 831 01, Výška vkladu: 1 668,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 668,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Peter Gereg, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Fullu 7, Názov obce: Bratislava-Karlova Ves, PSČ: 841 05, Výška vkladu: 1 666,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 666,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Tomáš Stolárik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pankúchova 5, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 04, Výška vkladu: 1 666,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 666,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.12.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2013.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.09.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1