Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159700

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 85704/B  
OBCHODNÉ MENO: Osst s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudroňova 40, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01
IČO: 46 915 982
DEŇ ZÁPISU: 29.11.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. prenájom hnuteľných vecí,
5. prenájom dopravných prostriedkov (pozemných, vodných, vzdušných),
6. fotografické služby,
7. výroba nápojov,
8. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Tatiana Štepánek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudroňova 40, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01, Vznik funkcie: 29.11.2012
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne v plnom rozsahu. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Tatiana Štepánek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudroňova 40, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 06.11.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.03.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1