Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159698

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 42961/B  
OBCHODNÉ MENO: NORO-S, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pestovateľská 9 , Názov obce: Tomášov, PSČ: 900 44
IČO: 36 693 677
DEŇ ZÁPISU: 01.11.2006
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
4. konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti kancelárskej a výpočtovej techniky,
7. kancelárske a administartívne práce,
8. prenájom strojov, prístrojov a zariadení,
9. upratovacie a čistiace práce,
10. maliarske a natieračské práce,
11. organizovanie kurzov a školení,
12. organizovanie športových a kultúrnych podujatí,
13. finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti,
14. prieskum trhu a verejnej mienky,
15. automatizované spracovanie dát,
16. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
17. podnikateľské poradenstvo v oblasti stavebníctva, inzercie, reklamy a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
18. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
19. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Zuzana Elišková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bzovícka 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02, Vznik funkcie: 16.07.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Zuzana Elišková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bzovícka 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.09.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.  
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.12.2008.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.12.2008. a zo dňa 05.02.2009.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.04.2013.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.07.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1