Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159697

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 41795/B  
OBCHODNÉ MENO: NGS Develop, s. r. o. v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľnohospodárska 51, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07
IČO: 36 661 651
DEŇ ZÁPISU: 08.08.2006
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
4. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť),
5. poradenská činnosť v stavebníctve,
6. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
7. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
8. prevádzkovanie malých plavidiel,
9. podnikanie v oblasti nakladanie s odpadmi okrem nebezpečného,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Ladislav Farkaš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 4, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 26.04.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ladislav Farkaš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 4, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Výška vkladu: 1 328,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR
Obchodné meno: DBH - TIP s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 47, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09, Výška vkladu: 5 312,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 312,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 02.07.2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 05.11.2013, č. k. 36Cbr/282/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.07.2014 bola obchodná spoločnosť NGS Develop, s. r. o. zrušená s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor.  
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko:  Ladislav Farkaš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 4, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 12.7.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.05.2008.  
3. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 8.9.2008.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.4.2009. Zmena obchodného mena z EMIG, s.r.o. na NGS Develop, s. r. o.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.04.2010.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1