Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159695

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 60611/B  
OBCHODNÉ MENO: MS Concept, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie  Sv. Egídia 55, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01
IČO: 44 941 145
DEŇ ZÁPISU: 01.10.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
5. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
6. reklamné a marketingové služby,
7. živočíšna výroba
8. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
9. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
10. pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami
11. chov vybraných druhov zvierat
12. chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi
13. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
14. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
15. poskytovanie služieb v rybárstve
16. prenájom hnuteľných vecí
17. prípravné práce k realizácii stavby
18. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
19. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
20. organizovanie kurzov, školení a seminárov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Peter Kret, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 5743/17, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 03.07.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Peter Kret, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 5743/17, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.08.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.02.2014.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.07.2014.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1