Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159694

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 47617/B  
OBCHODNÉ MENO: Modra Invest s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 75 , Názov obce: Modra, PSČ: 900 01
IČO: 36 824 712
DEŇ ZÁPISU: 28.08.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. poradenská činnosť v obchode,
6. prenájom priemyselného tovaru,
7. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
8. prenájom motorových vozidiel,
9. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
10. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
11. administratívne práce,
12. výkopové práce,
13. demolácia a zemné práce bez použitia výbušnín,
14. čistenie budov,
15. prenájom strojov, automobilov a zariadení, počítačovej techniky,
16. inžinierská činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve,
17. montáž a demolácia stavebných lešení,
18. montáž sadrokartónových priečok a podhľadov,
19. uskutičňovanie stavieb a ich zmien,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ivan Tichy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rose-Pichler-Weg 29, Názov obce: Műnchen, PSČ: 80937, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 28.08.2007
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Ak je konateľov viac, je oprávnený v mene  spoločnosti konať a podpisovať každý z konateľov samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ivan Tichy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rose-Pichler-Weg 29, Názov obce: Műnchen, PSČ: 80937, Štát: Nemecká spolková republika, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.07.2007.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.09.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1