Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159693

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 87218/B  
OBCHODNÉ MENO: Mnemory Games s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingová 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09
IČO: 47 021 136
DEŇ ZÁPISU: 08.02.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Počítačové služby
2. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Dr. Jan Till Hausmann, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hawelgasse 8, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1180, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 08.02.2013
Meno a priezvisko: Mag. Stefan Grasl, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hofburg 62, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1010, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 08.02.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Grasl, Schenk & Partner Steuerberatungs GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seidengasse 45, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1010, Štát: Rakúska republika, Výška vkladu: 750,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 750,000000 EUR
Meno a priezvisko: Dr. Jan Till Hausmann, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hawelgasse 8, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1180, Štát: Rakúska republika, Výška vkladu: 3 825,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 3 825,000000 EUR
Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Dr. Matthias Rant, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schmerlingplatz 2, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1010, Štát: Rakúska republika, Výška vkladu: 2 925,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 925,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 500,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 500,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.1.2013 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.08.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1